Aanbod en ondersteuning

Het aanbod 

Wat wordt er in de Deltaklas gedaan? 

Om inhoud te geven aan de drie pijlers van onze visie (Leren leren, Leren denken, Leren leven) komen de volgende vakgebieden terug: 

 • Opdrachten/ lessen op het gebied van Sociale en Emotionele ontwikkeling. 

 • Opdrachten op het gebied van filosofie. 

 • Projectmatig werken, waarbij het accent niet op het product maar op het proces ligt. 

 • Schaaklessen, om planmatig te leren denken. 

 • Vraagstukken waarbij wij kinderen uitdagen tot denken en het leren fouten maken. 

 • Het spelen van denkspellen en coöperatieve spellen. 

 • 21st century skills 

 • Het TASC-model 

Wij maken eveneens gebruik van materialen en methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor (hoog)begaafden zoals; 

 • Methode “Vooruit”. 

 • Projectenbalade van Minka Dumont 

 • Topklassers 

 • Super denkwerk 

 • Filosoferen met kinderen 

 • Kinderkwaliteitenspel 

 • Zinder 

 • Prik en Ko 

 

Ondersteuning 

Iedere donderdagmiddag zijn wij in de gelegenheid om collega's te ondersteunen. 

Bijvoorbeeld door observaties en gesprekken. Ook verzorgen wij graag presentaties omtrent vraagstukken m.b.t. hoogbegaafdheid. 
Deltaklas Baarle-Nassau 

Schoolstraat 40, 

5111 XP Baarle-Nassau 

Coördinator: Sylvia Veger 

Tel: 013-5079453 

Email: deltaklas@hetgroenelint.nl 
Deltaklas Bavel 

Pastoor Doensstraat 3 

4854CP BAVEL 

Coördinator: Jelle van Gastel 

Tel: 0161-431593  

Email: jellevangastel@hetgroenelint.nl