FAQ

Welke kinderen maken gebruik van de Deltaklas? 

De Deltaklas heeft als doel om extra aandacht en uitdaging te schenken aan de hoogbegaafde leerlingen van de scholen van Het Groene Lint. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen in aanmerking komen. 

Wanneer neemt mijn kind deel aan de Deltaklas? 

Onder het kopje 'aanmeldprocedure' wordt dit traject toegelicht.  

Is deelname voor de gehele schoolduur? 

In lang niet alle gevallen nemen hoogbegaafde leerlingen hun gehele schoolloopbaan deel aan de Deltaklas. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat er vooral onderwijsbehoeften liggen op een enkel gebied zoals het toepassen van de juiste leer- en werkstrategieën. In zo'n geval wordt er een periode afgesproken waarin er aan doel wordt gewerkt.  

Verzorgt de Deltaklas ook lesmateriaal voor in de klas? 

Nee, de leerlingen komen een ochtend in de week in de Deltaklas. De leerlingen  komen van verschillende scholen met verschillende onderwijsvormen. De leerkrachten van de Deltaklas denken wel graag met de groepsleerkrachten mee over welke leerstof passend is voor in de klas. In sommige gevallen kunnen we dit ook aanleveren.  
Zijn er kosten aan verbonden? 

Aan de Deltaklas zijn geen extra kosten verbonden.
Hoe zit het met vervoer?
U dient zelf voor vervoer te regelen.